.. عشق..

برای تربیت انسان ..

برای ساختن بشر ...

باید در او عشقی آفرید ،

که از همه ی غریزه ها نیرومندتر باشد

...

شهید عارف دکتر مصطفی چمران..

/ 3 نظر / 15 بازدید
بی پلاک

سلام دوست عزیز. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما.............. بی عشق فرق حیات و ممات چیست؟

سیده وحیده

گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

سیده وحیده

مرا بگوی که سعدی طریق عشق رها کن !!!! سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم :))