..داستان گندم..

ما در این انبار گندم می کنیم

گندم جمع آمده گم می کنیم

می نیندیشیم آخر ما به هوش

کاین خلل در گندم است از مکر موش

موش در انبار ما حفره زده است

وز فنش انبار ما ویران شده است

گر نه موشی دزد در انبار ماست

گندم اعمال چل ساله کجاست ؟

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم کوش کن ....

مولانا.

/ 0 نظر / 31 بازدید