خدای قشنگم تو کجایی .....

ز ره هوس ... به تو کی ... رسم ؟؟؟؟؟؟

نفسی ... ز خود نرمیده ... من ...

همه حیرتم به کجا روم ؟؟

به رهت سری ... نکشیده ... من ...

چه بلا ستم کش غیرتم

چقدر نشانه ی حسرتم ...

که شهید خنجر ناااااااااااااااااز تو.........................................

شده عالمی و ... تپیده ... من ...

من بیدل و غم غفلتی

که زچشم پر زفسون تو .....

همه جا ز جلوه ی من پر است ..

و به هیییچ جا نرسیده ..... من .....

..

کجایی خدای بی نهایتم ؟کجایی زیبا ؟ گمت کردم نفسم .... ای خالق صدای آب ... ای خالق بوی خاک پس از باران ... ای بی نهایت ... ای مجهول ...

پنهان تر از آنی که توانت به نشان یافت

پیداتر از آنی که بپرسند نشانت ...

ای خدایی که توی جهلم گمت کردم ... ای زیباترین ... ای خالقی که توی عادتها و روزمرگی هام دفنت کردم ...

ای یگانه ... ای پیروز ... ای قادر ...

ای کسی که علی با اون همه عشق و عظمت تو رو می پرستید ..

ای کسی که اگه تو این چند روز زندگی کمی از صفاتت رو نشناختم یا راهی به سوی تو و بندگی تو پیدا نکردم وااااااااااااااااااااااااااااااااااای بر من ... و وای بر خسران من ...

 ای وای بر من که تو و تقدس و مالکیت و قدرت مطلق تو رو نفهمیدم ... ای وای ای وای    ...

ای وای از جهل من ای وای از پرده هایی که با اعمالم بین تو و خودم کشیدم و زیبایی مطلقت رو نمی بینم . دلم رو خوش کردم به مزخرفات اطرافم ... چیزایی که زیبایی شون در مقابل تو قاااااااااااابل مقایسه نیست ...

ای خالقم ... به خسران من راضی نباش ............. همه چیز تویی همه چیز همه چیز همه چیز تویی ....

/ 1 نظر / 10 بازدید
بی پلاک

سلام. عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی... یامادر(س)